شرایط گارانتی

بازدید 18503

گارانتی محصولات شرکت آمرتات

شرایط گارانتی شرکت آمرتات ایرانیان

1- صدمات ناشی از حوادث طبیعی و مترقبه، نوسانات برق، استفاده نادرست، ضربه فیزیکی، آتش سوزی و دست کاری توسط افراد غیر متخصص شامل این ضمانت نمی باشد .

2- هر گونه دست خوردگی برچسب گارانتی، کلیه تعهدات گارانتی این شرکت را باطل می سازد .

3- کارت گارانتی در صورت داشتن تاریخ، امضا و مهر شرکت معتبر می باشد .

4- ارائه برگ گارانتی در مدت زمان اعتبار الزامی است .

5- گارانتی کالا فقط سخت افزاری بوده و خدمات نرم افزاری شامل گارانتی نمی باشد .

برای ارتباط با واحد پشتیبانی می توانید با شماره 09371001470 و 43683523 تماس حاصل نمایید .