شرکت فناوری اطلاعات آمرتات ایرانیان

مشاور، طراح و مجری زیرساخت های شبکه و مراکز داده

43683000 - 021

با ما تماس بگیرید

Server

HPe ProLiant DL380 Gen9 Server

HPe ProLiant DL380 Gen9 Server

DL380 Gen9 بررسی سرور

HPe ProLiant DL380 Gen10 Server

HPe ProLiant DL380 Gen10 Server

HP DL380 Gen10 بررسی سرور

HPe ProLiant DL120 Gen9 Server

HPe ProLiant DL120 Gen9 Server

DL120 Gen9 بررسی سرور

HPe ProLiant DL380e G8 Server

HPe ProLiant DL380e G8 Server

DL380e G8 بررسی سرور

HPe ProLiant DL380p Gen8 Server

HPe ProLiant DL380p Gen8 Server

DL380p Gen8 بررسی سرور

HPe ProLiant ML310e Gen8 v2 Server

HPe ProLiant ML310e Gen8 v2 Server

ML310e Gen8 v2 بررسی سرور

HPe ProLiant DL580 Gen9 Server

HPe ProLiant DL580 Gen9 Server

DL580 Gen9 بررسی سرور

HPe ProLiant DL580 Gen8 Server

HPe ProLiant DL580 Gen8 Server

DL580 Gen8 بررسی سرور

  HPe ProLiant DL380 Gen10

HPe ProLiant DL380 Gen10

DL380 Gen9 بررسی سرور

تهران - سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان مطهری جنوبی - کوچه اردیبهشت پلاک 11 - شرکت آمرتات

  • 43683000 - 021
  • 43683503 - 021

اخبار